แป้งมันสำปะหลัง ตราดาว

แป้งมันสำปะหลังสำหรับทำขนม ปราศจาก สารฟอกสี

This product is currently out of stock and unavailable.

บริษัทตัวแทนจัดจำหน่าย
เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการเก็บรักษา

เป็นส่วนผสมในขนมไทยต่างๆ อาทิเช่น ขนมชั้น ลอดช่อง

ใส่ผสมแป้งแล้วคนให้เข้ากัน และละลายให้ทั่วดี

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง

เป็นส่วนผสมในขนมไทยต่างๆ อาทิเช่น ขนมชั้น ลอดช่อง

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

ใส่ผสมแป้งแล้วคนให้เข้ากัน และละลายให้ทั่วดี

อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

คำแนะนำในการเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น