เมล็ดฟักทอง ตรากู๊ดเกรน

เมล็ดฟักทองกะเทาะเปลือก ใช้เป็นส่วนผสมของขนมเพื่อสุขภาพ

This product is currently out of stock and unavailable.

บริษัทตัวแทนจัดจำหน่าย
เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการเก็บรักษา

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่

เพื่อเป็นส่วนผสมของอาหารและเบเกอรี่

4 เดือน

โปรดเก็บในตู้เย็น

เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นส่วนผสมของอาหารและเบเกอรี่

อายุผลิตภัณฑ์

4 เดือน

คำแนะนำในการเก็บรักษา

โปรดเก็บในตู้เย็น