สารเสริมคุณภาพขนมปัง ตราแพ๊ตโก้ 3

สารเสริมใช้กับขนมปังหรือเค้ก ให้เนื้อขนมนุ่มละเอียด นุ่มฟูเบา ขนาดเพิ่มขึ้น ช่วยให้โครงสร้างขนมปังดีขึ้น และคงความสดได้นาน

This product is currently out of stock and unavailable.

บริษัทตัวแทนจัดจำหน่าย
เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการเก็บรักษา

ใช้กับขนมปัง

ใช้ในปริมาณ 0.1-1% ของน้ำหนักแป้งในสูตร

โดยร่อนกับแป้งในขนมที่ขึ้นฟูด้วยยีสต์

หรือเติมลงไปพร้อมเนยในขนมที่ขึ้นฟูด้วยผงฟู

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

เก็บในที่เย็นและแห้ง ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้

เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง

ใช้กับขนมปัง

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้ในปริมาณ 0.1-1% ของน้ำหนักแป้งในสูตร

โดยร่อนกับแป้งในขนมที่ขึ้นฟูด้วยยีสต์

หรือเติมลงไปพร้อมเนยในขนมที่ขึ้นฟูด้วยผงฟู

อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

คำแนะนำในการเก็บรักษา

เก็บในที่เย็นและแห้ง ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้