สารเสริมคุณภาพขนมปัง ตรายู-99

สารเสริมคุณภาพขนมปัง ช่วงเร่งและปรับสภาพกลูเตน ย่นเวลาการทำ ได้ขนมที่มีขนาดใหญ่ จะได้เนื้อขนมปังละเอียดและนุ่มนาน

This product is currently out of stock and unavailable.

บริษัทตัวแทนจัดจำหน่าย
เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการเก็บรักษา

ขนมป้ง

0.8-1% ของน้ำหนักแป้ง

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

ควรเก็บในที่แห้งและเย็น

เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง

ขนมป้ง

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

0.8-1% ของน้ำหนักแป้ง

อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

คำแนะนำในการเก็บรักษา

ควรเก็บในที่แห้งและเย็น