บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
โดยมี คุณสุวิช สุวรุจิพร ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คุณประชา รักสินเจริญศักดิ์  รองประธานกรรมการ เป็นรองประธาน
เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาการ ที่สำคัญของธุรกิจ ท่ามกลางคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ.ห้องประชุม ชั้น10อาคารศรีกรุงวัฒนา ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น