กลับ

แป้งมันสำปะหลัง ตราดาว

แป้งมันสำปะหลังสำหรับทำขนม ปราศจาก สารฟอกสี

฿0.00

ล้างค่า
บริษัทตัวแทนจัดจำหน่าย
เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการเก็บรักษา

เป็นส่วนผสมในขนมไทยต่างๆ อาทิเช่น ขนมชั้น ลอดช่อง

ใส่ผสมแป้งแล้วคนให้เข้ากัน และละลายให้ทั่วดี

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

เหมาะสำหรับเมนูใดบ้าง

เป็นส่วนผสมในขนมไทยต่างๆ อาทิเช่น ขนมชั้น ลอดช่อง

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

ใส่ผสมแป้งแล้วคนให้เข้ากัน และละลายให้ทั่วดี

อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน (ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์)

คำแนะนำในการเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น